The Real Ones (Aka: The Forgotten)

Gangs are trying to seize the control over a small border port town. The town can turn into a channel for arms and drug trafficking. In order to turn the plan into reality, one gang nominates its candidate for the next mayor elections. Their rivals, government agencies, lead their own candidate to victory. To destroy the gang’s plans they plant a mole inside the gang, a seasoned field officer Vestnikov…

Directed by: Evgeny Zvezdakov

Written by: Vladimir Bragin, Roman Lebedev

Director of photography: Gleb Vavilov

Music by: Pavel Malkov

Production designer: Vladimir Yuzhakov

Produced by: Yuri Sapronov, Andrey Smirnov, Dmitry Meskhiev

A Russian World Studios Production

Year: 2011

First run: October 3, 2011 (Ren TV)

Episodes: 8

Cast: Sergey Makhovikov, Vladimir Epifantsev, Alexey Makarov, Svetlana Antonova, Vsevolod Tsurilo, Egor Petrenko, Sergey Yushkevich, Yuri Belyaev, Igor Sklyar, Sergey Murzin, Vadim Gushchin, Maxim Merkulov, Ivan Brovin, Denis Kirillov, Elena Andreeva, Anton Bagmet, Aleksandr Vontov, Aleksandr Mashanov, Dmitry Sutyrin, Sergey Barkovsky, Serafima Nizovskaya, Leonid Alimov, Aleksandr Glinsky, Arkady Koval, Elena Birger, Nikolay Gorshkov, Anatoly Petrov, Konstantin Kainov, Mikhail Slivnikov, Oleg Fyodorov, Kristina Kuzmina, Kirill Polukhin, Anna Geller, Oleg Koloskov, Evgeny Grigoriev, Anastasia Zabirova, Roman Ageev, Konstantin Filchenkov, Dmitry Podnozov, Alexey Baidakov, Alexey Fedkin, Petya Kozhevnikov, Evgeny Kataev, Erick Kenia, Rudolf Kuld, Egor Bakulin, Sergey Sintsov, Adrian Rostovsky, Aleksandr Garkushenko, Vladimir Bogdanov, Filipp Velichko, Grigory Burchuk, Igor Alimdzhanov, Dmitry Lugovkin, Timofey Budkevich

Genre: criminal, detective

News